XXXI Cicle de conferències

Punt de trobada del sector agropecuari

Conferència realitzada: 06 febrer 2024
Alimentació animal

El model ramader per alimentar la societat: rural, intensiu, innovador i sostenible


Maria Devant

Cap de Programa de producció de remugants i Cap de Programa de nutrició animal de l’IRTA