XXXI Ciclo de conferencias

Punto de encuentro del sector agropecuario

Conferencia realizada: 17 enero 2023
Caixa Guissona

Donde invertir cuando los tipos de interés suben


Sr. Jaume Puig

Director general GVC Gaesco Gestión


Després de dos d’anys separats per una pantalla, CaixaGuissona tornava a celebrar de forma presencial amb els seus clients l’habitual conferència anual sota la ponència d’en Jaume Puig Ribera, Director General de GVC Gaesco Gestión.

Amb un èxit absolut d’assistència, en Jaume Puig tornava a passar comptes fent un magistral discurs amb el que s’analitzava el succeït al llarg de l’any 2022 i es desengranaven les verdaderes oportunitats d’inversió del moment i les estratègies aplicades a la gestió d’inversions de 2023.

Finalment i no menys important es posava en el focus d’anàlisis els fons d’inversió de Guissona, destacant (i) l’oportunitat de compra actual del Fondguissona Global Bolsa FIM; un fons d’inversió que porta més de dues dècades conferint l’oportunitat als clients-inversors de CaixaGuissona poder gaudir del creixement a llarg termini de les borses tot seguint una filosofia d’inversió clara i centrada en el valor i (ii) l’excel·lent comportament del Fondguissona FIM; un fons d’inversió que amb el nou escenari de tipus d’interès presenta unes majors expectatives de rendibilitat amb un binomi risc-rendibilitat atractiu.