XXXI Cicle de conferències

Punt de trobada del sector agropecuari

Conferència realitzada: 31 gener 2023
Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris

Ús d’antibiòtics en ramaderia: Canvis normatius.Bones pràctiques


Sra. Mili Voltes

Cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera.DACC


La Senyora Mili Voltes va fer un repàs del canvis normatius derivats dels Reglaments Europeus que regulen l’ús d’antibiòtics a les explotacions ramaderes: la seva prescripció i comunicació per part dels veterinaris, la gestió per part de les explotacions ramaderes i els plans de seguiment del consum per part dels Serveis Oficials.

Totes les explotacions estan categoritzades en funció del tipus d’activitat i en funció d’aquest s’establiran uns valors promig del consum. Si els valors d’una explotació s’allunyen dels valors de referència caldrà justificar-ho i establir accions de millora.